Sublime Text

Hướng dẫn cài đặt SublimeText trên hệ điều hành MacOS

5/5 - (1 bình chọn)

SublimeText là trình soạn thảo tốt nhất mà tôi đã sử dụng. Nó hỗ trợ nhiều tính năng nhanh, phi thường, hiệu suất tuyệt vời, plugin mở rộng. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt SublimeText trên hệ điều hành MacOS

Tải về SublimeText

Chúng ta có thể tải về phiên bản mới nhất của SublimeText tại đây. Trong trường hợp này, chúng ta chọn phiên bản dành cho hệ điều hành MacOS.

Cài đặt SublimeText

Sau khi tải xong chúng ta nhấp vào nó sẽ mở ra một cửa sổ, chúng ta phải kéo biểu tượng SublimeText vào thư mục Application (ứng dụng) như trong hình sau

 

 

Bây giờ, chúng ta hãy vào thư mục Application (ứng dụng) và nhấp đúp vào biểu tượng Sublimetext chương trình sẽ khởi động.

 

 

Nếu cài đặt thành công chúng ta sẽ có một cửa sổ hiện ra như sau:

 

Exit mobile version