Hướng dẫn sử dụng SublimeText 3 toàn tập (phần 1)

5/5 - (2 bình chọn)

SublimeText 3 là trình soạn thảo mã hàng đầu cho các lập trình viên. Trong loạt bài hướng dẫn này cung cấp đầy đủ cách sử dụng các tính năng của SublimeText hoàn như các tùy chọn, tùy chỉnh, chỉnh sửa, quản lý các tập tin và dự án, lựa chọn và thao tác văn bản, tự động hoàn thành và nhiều hơn nữa.

sublime-tutorial

Chia tách vùng chọn

Chọn một khối dòng, và sau đó chia thành nhiều vùng chọn, mỗi vùng chọn trên 1 dòng, sử dụng phím tắt sau:

  • Windows/Linux: Ctrl+Shift+L
  • Mac: Command+Shift+L

split-select

Sau khi sử dụng phím tắt chúng ta được kết quả sau:

split-select

Thêm nhanh vùng chọn

Để thêm từ tương đồng với vùng chọn hiện tại vào vùng chọn:

  • Windows/Linux: Ctrl+D
  • Mac: +D.

add_line

Tìm tất cả

Để thêm tất cả các lần xuất hiện của từ hiện tại vào vùng chọn sử dụng Find All với phím tắt:

  • Windows/Linux: Alt+F3
  • Mac: ++G

find-all

Vùng chọn đơn

Để chuyển từ nhiều vùng chọn về một vùng chọn duy nhất ta dùng phím tắt Escape(ESC)

Auto Complete

Auto Complete (tự động hoàn thành) hiển thị cửa sổ bật lên khi bạn viết mã, vì vậy bạn không cần nhớ toàn bộ các từ dài mà chỉ cần gõ chỉ một vài ký tự.
Mặc định tự động hoàn tất được bật.

autocomplete

Vô hiệu hóa auto complete (tự động hoàn thành)

Tự động hoàn thành có thể vô hiệu hóa bằng cách cài đặt auto_complete. Để vô hiệu hóa nó, thêm dòng sau vào tập tin cấu hình trong
Preferences -> Settings

disable-autocomple
Nếu tự động hoàn thành bị vô hiệu hóa, popup hoàn thành có thể được hiển thị bằng tay.

Hiển thị auto complete bằng tay

Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Space sẽ hiển thị popup tự động hoàn tất nếu nó không hiển thị. Nếu nó đang hiển thị, nó sẽ chọn mục tiếp theo.