3 plugin SublimeText cần thiết cho lập trình viên NodeJS và Javascript

plugin-for-js-and-nodejs

Trong bài viết này chúng ta cùng nhau khám phá 3 plugin SublimeText cần thiết mỗi lập trình viên Javascript và NodeJs nên biết và sử dụng. JsFormat JsFormat là một plugin định dạng Javascript. Nó sử dụng trình command line định dạng từ jsbeautifier.org để định dạng đầy đủ...

Người đăng: Lê Đức Thọ