Hướng dẫn cài đặt SublimeText trên hệ điều hành MacOS

sublime-text-macOS

SublimeText là trình soạn thảo tốt nhất mà tôi đã sử dụng. Nó hỗ trợ nhiều tính năng nhanh, phi thường, hiệu suất tuyệt vời, plugin mở rộng. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt SublimeText trên hệ điều hành MacOS Tải về SublimeText Chúng...

Người đăng: Lê Đức Thọ

Hướng dẫn cài đặt SublimeText trên hệ điều hành Windows

sublime-text

SublimeText là một trình soạn thảo văn bản với kích thước nhỏ, tốc độ khởi động nhanh nhưng có các tính năng gần như một IDE. Nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ đánh dấu, và chức năng của nó có thể được mở rộng thông...

Người đăng: Lê Đức Thọ