3 plugin SublimeText cần thiết cho lập trình viên NodeJS và Javascript

plugin-for-js-and-nodejs

Trong bài viết này chúng ta cùng nhau khám phá 3 plugin SublimeText cần thiết mỗi lập trình viên Javascript và NodeJs nên biết và sử dụng. JsFormat JsFormat là một plugin định dạng Javascript. Nó sử dụng trình command line định dạng từ jsbeautifier.org để định dạng đầy đủ...

Người đăng: Lê Đức Thọ

Các plugin hàng đầu cho SublimeText bạn nên cài đặt năm 2017

sublime-text-plugin

SublimeText là một trình soạn thảo rất phổ biến và hàng ngàn nhà phát triển tạo ra các plugin mới cho nó mỗi ngày. Các plugin sử dụng lại các lệnh hiện tại hoặc tạo các lệnh mới với mục đích xây dựng một tính năng mở rộng trong SublimeText....

Người đăng: Lê Đức Thọ